Hoang Van

Sinh viên DH Nông Lâm
Brief info

Sữa chua mịn, ngon, đậm vị. Ăn là nghiện luôn. Mọi người nên ăn thử nhé

Sữa chua mịn, ngon, đậm vị. Ăn là nghiện luôn. Mọi người nên ăn thử